Webdesign

Jag har skapat och underhållit ett flertal hemsidor genom åren.
Frivilligcentralen Svängrummets hemsida är den sida som jag för närvarande fortfarande underhåller.

Frivilligcentralen Svängrummets hemsida sommaren 2019.
Efter 20-årsjubileet hösten 2019 fick sidan en ny färg på ”huvudet”, för att harmoniera med den nya logotypen.

Frivilligcentralen Svängrummets hemsida i slutet av november 2020.
Covid-19 pandemin satte även sin prägel på hemsidan,

genom de täta uppdateringar som var nödvändiga efter bl.a. Folkhälsomyndighetens rekommendationer.