IV – Lärjeån till Vättlefjäll

larjean-vattlec_gunnilsevlarjean-vattlec_ekevadsbronlarjean-vattlec_larjeholmlarjean-vattlec_falletlarjean-vattlec_trabanklarjean-vattlec_lov
larjean-vattlec_vy_ranneberlarjean-vattlec_motelarjean-vattlec_kanallarjean-vattlec_surtesj
larjean-vattlec_trad_gunnillarjean-vattlec_gaddevatten

FRÅN LÄRJEÅNS DALGÅNG TILL VÄTTLEFJÄLL       2001
Ett bildföredrag med fågelsång och kulturhistoria.

Bildspelet följer Lärjeåns dalgång och slutar i naturreservatet Vättlefjäll.

Lite mer om Lärjeån och Vättlefjäll.
Lärjeån har sina källor i Gråbotrakten och förenar sig med Göta Älv vid Lärjeholm. Man har under århundraden tillvaratagit dess vattenkraft, och längs dess lopp kan man se ett flertal kvarnruiner. Naturen runt ån präglas av de ständigt återkommande jordskreden. Uppe i naturreservatet Vättlefjäll finns ett sjösystem, som lämpar sig för bland annat kanoting. Där ligger också ruinerna av gamla Björsjöås.


© Cre8or – 2005-2021. All rights reserved!     

Spara