Den Inklusiva Mässan

"En mässa som fötts i ett sammanhang präglat av utanförskap och diskriminering. När den  costaricanska lutherska kyrkan, som enda kyrka i landet, tydligt tog ställning för HBTQ personers rättigheter uppstod behovet av en gudstjänst som tydligare satte ord på erfarenheter av exkludering och hat men även kamp och hopp."

Prästerna Katarina och Magnus Hedqvist som varit i Costa Rica under drygt 6 år berättade om "Den Inklusiva Mässans" tillkomst.
”En mässa som fötts i ett sammanhang präglat av utanförskap och diskriminering.
En mässa som fötts i ett sammanhang präglat av utanförskap och diskriminering. När den costaricanska lutherska kyrkan, som enda kyrka i landet, tydligt tog ställning för HBTQ personers rättigheter uppstod behovet av en gudstjänst som tydligare satte ord på erfarenheter av exkludering och hat men även kamp och hopp”.

Prästerna Katarina och Magnus Hedqvist som varit i Costa Rica under drygt 6 år berättade om ”Den inklusiva mässans” tillkomst.